Carina Ianni – Argentina

Carina Ianni Ambassador of peace

More about the artist

Carina Ianni

La Obra

Ubuntu – Oil on cavas – 75 x 65 – 2013
Construyendo paz – Oil on canvas – 55 cm x 65 cm – 2016
Ser de luz – Oil on canvas – 45 cm x 55 cm – 2015
En – libertad – Oil on canvas – 65 cm x 75 cm – 2014
Ubuntu IV – técnica mixta –
75 cm x 95 cm – 2013
en_US